کازانوا بازار مرکزی انتظامی سود بانکی

کازانوا: بازار مرکزی انتظامی سود بانکی سود سپرده بانک مرکزی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی عضویت معاون زنان رییس جمهور در شورای عالی اداری کشور ، کاهش سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در کانال تلگرامش از کم کردن سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال خبر داد.

عضویت معاون زنان رییس جمهور در شورای عالی اداری کشور ، کاهش سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال

کاهش سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال/عضویت معاون زنان رییس جمهور در شورای عالی اداری کشور

عبارات مهم : کانال

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در کانال تلگرامش از کم کردن سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال خبر داد.

به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در کانال تلگرامش نوشت: « در لایحه خدمات کشوری در دولت کم کردن سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال و عضویت معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در شورای عالی اداری کشور به تصویب رسید.»

عضویت معاون زنان رییس جمهور در شورای عالی اداری کشور ، کاهش سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال

واژه های کلیدی: کانال | خانواده | بازنشستگی | رییس جمهور | ریاست جمهوری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs