کازانوا بازار مرکزی انتظامی سود بانکی

کازانوا: بازار مرکزی انتظامی سود بانکی سود سپرده بانک مرکزی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار حوادث ماجرای قتل یک دختر سه ساله در مشهد

بازپرس خاص قتل عمد دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ماجرای قتل دختربچه سه ساله خوزستانی در مشهد را تشریح کرد.

ماجرای قتل یک دختر سه ساله در مشهد

ماجرای قتل یک دختر سه ساله در مشهد

عبارات مهم : فرزند

بازپرس خاص قتل عمد دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ماجرای قتل دختربچه سه ساله خوزستانی در مشهد را تشریح کرد.

کاظم میرزایی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص این اتفاق اظهار کرد: متهم این اتفاق که مردی ۲۳ ساله است چند روز پیش به همراه همسر، فرزند سه ساله، پدر زن و برادر زن خود ازخوزستان جهت مسافرت به مشهد آمده بودند و در منزل عمه زن خود اقامت داشتند.

ماجرای قتل یک دختر سه ساله در مشهد

وی با اشاره به اینکه «حادثه ساعت یک بامداد پنجشنبه شب گذشته اتفاق افتاده است»، ادامه داد: این خانواده آن شب می درخواست کردند بروند پارک که پدر خانواده می گوید نجمه دختر شیطان و شری است و او را به پارک نبریم. پدر زن متهم به این عنوان معترض می شود و می گوید بگذار نجمه به پارک برود. همین عنوان باعث می شود این دو نفر با هم دعوا کنند.

بازپرس خاص قتل عمد دادسرای عمومی و انقلاب مشهد عنوان کرد: صاحب منزل، متهم را به بیرون هدایت می کند که دعوا اوج نگیرد، ولی هنگامی که متهم برمی گردد دوباره دعوا شروع می شود. صاحب منزل بین این دونفر که درحال حمله به هم بوده اند، قرار می گیرد. متهم با چاقویی قصد ضربه زدن به پدر همسر خود را داشته که صاحب منزل تیغه چاقو را در هوا می گیرد و خون از دست صاحب منزل سرازیر می شود.متهم چاقو را از دست او می کشد در این بین گویا چاقو با نجمه، فرزند سه ساله متهم برخورد می کند و فرزند روی زمین می افتد.

بازپرس خاص قتل عمد دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ماجرای قتل دختربچه سه ساله خوزستانی در مشهد را تشریح کرد.

میرزایی ادامه داد: پدربزرگ با صاحب منزل می خواهد فرزند را به سمت مرکز درمانی برساند که متهم از پشت سر به پدر همسرش با چاقو دو ضربه وارد می کند و می گوید فرزند ام بخاطر تو چاقو خورده است.در نهایت نجمه فوت می کند ولی خطر از پدر همسر متهم برطرف شده است و او همچنان در بیمارستان خوابیدن است.

وی بیان کرد: متهم در اظهاراتش گفته من ناآگاه این کار را کردم و هنگامی که با پدرزنم درگیر شدم ندیدم فرزند زیر و دست و پای من ایستاده هست. ما باید این عنوان را بررسی کنیم. متهم می گوید قتل غیر عمد بوده ولی باید در تحقیقات این عنوان ثابت شود.

بازپرس خاص قتل عمد دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در خصوص اینکه متهم چاقو همراه خود و همچنین مصرف مواد داشته یا خیر تصریح کرد: متهم مصرف مواد نداشته و آدم سالمی هست. او در اظهاراتش گفته چاقو را از روی اپن آشپزخانه برداشته ولی در تحقیقات ما یک نفر عنوان کرده که او چاقو را از چمدانش برداشته هست. این عنوان همچنان نیاز به بررسی دارد.

ماجرای قتل یک دختر سه ساله در مشهد

میرزایی در خصوص میزان جرم متهم عنوان کرد: در قتل عمد پدری که فرزندش را کشته باشد قصاص صورت نمی گیرد و فقط دیه و جنبه عمومی دارد. در قتل غیر عمد هم بعد از تحقیقات، رای را دادگاه صادر خواهد کرد. با توجه به اینکه تحقیقات این پرونده همچنان ادامه دارد نمی توان در این خصوص اظهار نظر کرد.

وی در خصوص روند پیگیری به پرونده در مشهد یا خوزستان گفت: با توجه به اینکه محل وقوع جرم در مشهد بوده در همین جا پیگیری می شود.

واژه های کلیدی: فرزند | تحقیقات | ماجرای قتل | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs