کازانوا بازار مرکزی انتظامی سود بانکی

کازانوا: بازار مرکزی انتظامی سود بانکی سود سپرده بانک مرکزی اخبار اقتصادی و بازرگانی

تصویر | روی خط سیاهی در تصویر روز نشنال جئوگرافیک

تصویر روز نشنال جئوگرافیک اثر فوران کوه آتشفشانی اتنا (Etna) در سال ۲۰۰۲ بر جنگل های سیسیل را نشان می دهد. در آن سال فوران کوه به حدی بود که گدازه ..

ادامه مطلب